Archive for October, 2013

October 5, 2013

“Бизони край Дунава” Симеон Гаспаров

Image

Бизони край Дунава

Книгата на Симеон Гаспаров “Бизони Край Дунава” ( ИК “Пергамент”) е творба, в която трагедията и комедията, съпътстват читателите от самото й началото, та до последният й ред. Написана като две, на пръв поглед напълно отделни, независими една от друга книги, “Бизони Край Дунава” е произведение, което ни кара не само да останем винаги млади, да търсим и да намираме доброто в себе си и в света край нас, но ни кара също да не преставаме да мечтаем.
Тази творба е за онази България, изправена на кръстопътя на промените от края на 80-те г. на ХХ и драмата на едно обикновено българско семейство, станало неволна жертва на системата, която мнозина вече са забравили. Случващото се в нея е пречупено през мирогледа на шестгодишният Наско от София, който по един невинен, чист, детски начин, ни разказва за живота си и събитията от онова време така, че да ни накара едновременно и да страдаме, и да се смеем от сърце.
“Бизони Край Дунава” също е книга за другата Америка. За невидимата от лъскавите списания и реклами Америка. Америката на индианските племена от резерватите. На потъналите в бедност и безпътност първи жители на тази земя, за изгубилите всичко в настъпилата световна криза, обикновени хора на Америка и за гетата на Чикаго и детските улични банди в тях.