Archive for July, 2014

July 25, 2014

Големият Каньон-градината на боговете

indianez ot plemeto Navajo tanzuva v Grand CanyonКак западът бе покорен

Големият Каньон-градината на боговете

Сиемеон Гаспаров

slgasparov@comcast.net

simeongasparov@gmail.com

Може би, няма на земята, по-величествена и така смразяваща кръвта гледка като тази на Големият Каньон на Аризона. Каньон разрязал сърцето на скалите с близо два километра дълбоки пропасти, дълбани с хилядолетия от водите на река Колорадо. Каньон дълъг около 466 км, ширнал се на около 30 км пред погледът ти, покрит с борови гори, кактуси и кипариси, израсли върху вълнообразните му, червеникаво-сини релефи, населени с пуми, мечки, вълци, елени, скорпиони и гърмящи змии.
IMG_0069За племената Хопи и Навахо, Големият Каньон на Аризона е свещено място, което боговете някога избрали за своя градина. Но, което също и орисали да бъде гробница за човешкия род. Според легендите, битуващи и до ден днешен сред местните индиански племена, каньонът е обител на духовете „качина”, които не само даряват благоденствие и живот, но така също и ги отнемат.

read more »