Д-р Ярон Бруук, президент на института Айн Ранд, САЩ: “Правителството няма право да преразпределя богатството”

“Правителството няма право да преразпределя богатството” “Религията е антагонистична към свободата, индивидуализмът и индивидуалната свобода.” “Философията на Айн Ранд е … More