Archive for ‘4 ти юли’

June 30, 2011

Родена от революцията на 4 юли 1776-та година

Родена от революцията на 4 юли 1776-та година

“Американското “кредо” има пет основни и фундаментални компонента: 1. Свобода, 2. Равен шанс на всички, 3. Индивидуализъм, 4. Популизъм, 5. Свободна търговия.” 

Симеон Гаспаров

simeongasparov@gmail.com

Ню Йорk 1930 г. Сиво ноемврийско утро, стегнало в безмилостна прегръдка бетонния град се спуска над океанските вълни, разбиващи се в заледения кей на Хъдсъновия залив. Спуска се над небостъргачите, крепящи върху стъклените си рамене тъмното оловно небе, над пушещите уморено комини от тухлените фабрики, над кацналите, една върху друга задъхващи се за малко повече дневна светлина, паянтови жилищни кооперации, над задръстените с хора и автомобили, вечно бързащи да надбягат времето улици.

read more »